◈ Cước phí: 120.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 1GB/ ngày
Gói cước được tự động gia hạn sau 60 ngày sử dụng.


NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN