◈ Cước phí: 720.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 2.4GB/tháng
◈ Cước phát sinh ngoài gói: Miễn phí
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao di động đang hoạt động trên mạng MobiFone đều có thể tham gia.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 180 ngày sử dụng.


2.4GB/tháng6M120

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN