◈ Cước phí: 200.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 16.5Gb Data
◈ Đối tượng đăng ký: áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


16.5Gb Data

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN