◈ Cước phí: 70.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 7Gb Data
◈ Tốc độ truy cập: Khi dùng hết 7 GB, hệ thống tính phí phát sinh 9,77đ/50KB.
◈ Đối tượng đăng ký: Gói F70 chỉ dành cho thuê bao Fast Connect. Các sim di động thường không thể đăng ký.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


7Gb DataF70

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN