◈ Cước phí: 9.000đ/lần
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Chức năng: Thông báo các cuộc gọi nhỡ khi thuê bao đang bận, tắt nguồn, ngoài vùng phủ sóng,…
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao di động trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm đăng ký không có sử dụng dịch vụ MCA.TB cuộc gọi nhởMCAP

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN