◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 30GB (1GB/ngày)
◈ Tốc độ truy cập: hết tốc độ cao hạ băng thông 1kbps/1kbps
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao trả trước MobiFone đang hoạt động 02 chiều (không áp dụng cho thuê.
bao Fast Connect), có lịch sử phát sinh cước với ARPU tài khoản chính cho dịch vụ data
tháng n-1 ≤ 90.000 đồng.
- Thuê bao trả trước MobiFone phát triển mới kích hoạt từ 30/3/2020 (không áp
dụng cho thuê bao Fast Connect).
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


30GB/thángD90

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN