Hiển thị các bài đăng có nhãn D79. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D79. Hiển thị tất cả bài đăng

◈ Cước phí: 948.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 11,69Gb Data/ tháng
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau và được nhận tin nhắn mời tham gia từ nhà mạng Mobifone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 12 tháng sử dụng.
◈ Cước phát sinh khi dùng hết 11,69 Gb mỗi tháng là 9,77đ/ 50 Kb.


11,69Gb Data/ thángD79

◈ Cước phí: 474.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 10,69Gb Data mỗi tháng.
◈ Tốc độ truy cập: 42Mbps/ 5,76Mbps
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau Mobifone và nhận được tin nhắn mời tham gia chương trình từ nhà mạng Mobifone.


10,69Gb Data mỗi tháng.D79

◈ Cước phí: 219.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: nhận 7,9 Gb Data tốc độ cao vào mỗi tháng.
◈ Đối tượng đăng ký: áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.
◈ Khi không sử dụng hết Data trong tháng, gói cước không cộng dồn Data cho tháng sau.
◈ Khi sử dụng hết 7,9Gb Data khuyến mãi trong tháng, cước ngoài gói: 9,77đ/ 50KB.

7,9Gb Data tốc độ caoD79

◈ Cước phí: 390.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 39Gb Data tốc độ cao
◈ Đối tượng đăng ký: áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.
◈ Khi không sử dụng hết Data trong tháng, gói cước không cộng dồn Data cho tháng sau.
◈ Khi dùng hết 39Gb Data, cước phát sinh vượt gói là: 9,77đ/ 50Kb

39Gb Data tốc độ caoD79

◈ Cước phí: 79.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 7,9Gb Data
◈ Tốc độ truy cập: 42Mbps/ 5,76Mbps
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau và được nhận tin nhắn mời tham gia từ nhà mạng Mobifone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


7,9Gb DataD79

D79