Hiển thị các bài đăng có nhãn Fast Connect. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Fast Connect. Hiển thị tất cả bài đăng

◈ Cước phí: 500.000đ/1 năm
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 48GB Data sử dụng 1 năm
◈ Đối tượng đăng ký: Gói cước F500N MobiFone: Dành cho tất cả thuê bao Fast Connect trả trước, trả sau hoà mạng từ ngày 5/2/2018 trở về sau.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 360 ngày sử dụng.


48GB/nămF500N

◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 5.5GB Data
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao trả trước, trả sau MobiFone đang hoạt động. Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect. Tài khoản chính > 90.000đ
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


5.5GB DataHD90

◈ Cước phí: 150.000đ/3 tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: Tặng 3GB data tốc độ cao truy cập Internet mỗi tháng. Tặng 3 lần trong 3 tháng.
◈ Tốc độ truy cập: Miễn phí toàn bộ cước phát sinh ngoài gói khi truy cập vượt mức.
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng cho thuê bao Fast Connect trả trước và trả sau.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.


3GB/thángF150

◈ Cước phí: 300.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 30GB Data
◈ Cước phát sinh ngoài gói: 9,77đ/50KB
◈ Đối tượng đăng ký: Đối tượng đăng ký gói cước thành công: Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


30GB DataF300

◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
- Chu kỳ 1: 90 ngày (áp dụng với thuê bao đăng ký lần đầu)
- Từ chu kỳ 2 trở đi: 30 ngày
◈ Ưu đãi: 9GB Data tốc độ cao truy cập mạng 3G/4G
◈ Tốc độ truy cập: Không phát sinh cước – Hệ thống miễn phí truy cập không giới hạn ở tốc độ thường.
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao MobiFone Fast Connect trả trước, trả sau đang hoạt động
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.


9Gb Data tốc độ caoF90N

◈ Cước phí: 70.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 7Gb Data
◈ Tốc độ truy cập: Khi dùng hết 7 GB, hệ thống tính phí phát sinh 9,77đ/50KB.
◈ Đối tượng đăng ký: Gói F70 chỉ dành cho thuê bao Fast Connect. Các sim di động thường không thể đăng ký.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


7Gb DataF70

◈ Cước phí: 200.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 20GB truy cập 3G/4G MobiFone
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng cho tất cả các thuê bao MobiFone Fast Connect trả trước, trả sau đang hoạt động. Không áp dụng cho thuê bao di động.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


20Gb Data

Fast Connect