Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói thần tài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói thần tài. Hiển thị tất cả bài đăng

◈ Cước phí: 948.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 11,69Gb Data/ tháng
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau và được nhận tin nhắn mời tham gia từ nhà mạng Mobifone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 12 tháng sử dụng.
◈ Cước phát sinh khi dùng hết 11,69 Gb mỗi tháng là 9,77đ/ 50 Kb.


11,69Gb Data/ thángD79

◈ Cước phí: 474.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 10,69Gb Data mỗi tháng.
◈ Tốc độ truy cập: 42Mbps/ 5,76Mbps
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau Mobifone và nhận được tin nhắn mời tham gia chương trình từ nhà mạng Mobifone.


10,69Gb Data mỗi tháng.D79

◈ Cước phí: 219.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: nhận 7,9 Gb Data tốc độ cao vào mỗi tháng.
◈ Đối tượng đăng ký: áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.
◈ Khi không sử dụng hết Data trong tháng, gói cước không cộng dồn Data cho tháng sau.
◈ Khi sử dụng hết 7,9Gb Data khuyến mãi trong tháng, cước ngoài gói: 9,77đ/ 50KB.

7,9Gb Data tốc độ caoD79

◈ Cước phí: 390.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 39Gb Data tốc độ cao
◈ Đối tượng đăng ký: áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.
◈ Khi không sử dụng hết Data trong tháng, gói cước không cộng dồn Data cho tháng sau.
◈ Khi dùng hết 39Gb Data, cước phát sinh vượt gói là: 9,77đ/ 50Kb

39Gb Data tốc độ caoD79

◈ Cước phí: 79.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 7,9Gb Data
◈ Tốc độ truy cập: 42Mbps/ 5,76Mbps
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao trả trước, trả sau và được nhận tin nhắn mời tham gia từ nhà mạng Mobifone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


7,9Gb DataD79

Gói thần tài