Hiển thị các bài đăng có nhãn Mobifone 4G. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mobifone 4G. Hiển thị tất cả bài đăng

◈ Cước phí: 90.000đ/tháng
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi data: 1GB/ngày
◈ Ưu đãi thoại: 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi liên mạng đến các nhà mạng triển khai nội địa trên toàn quốc
◈ Đối tượng đăng ký: Dành cho tất cả các thuê bao MobiFone trả trước trả sau hòa mạng trên kênh chọn số online theo quy định của nhà mạng.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.
1Gb/ngày1000P NM+50P NMCS Mobifone

◈ Cước phí: 90.000đ/tháng
- Chu kỳ 1 và 2: 90.000đ/chu kỳ
- Từ chu kỳ thứ 3 trở về sau: 200.000đ/chu kỳ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi data: 4GB/ ngày, tương đương 120GB/ Tháng.
Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng MobiFone dưới 20 phút – Không giới hạn sốlần thực hiện cuộc gọi.
Miễn phí 50 phút gọi trong nước
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao hòa mạng mới trả trước MobiFone từ ngày 1/8/2020
Thuê bao nhận được tin nhắn mời tham gia đăng ký gói cước từ tổng đài MobiFone. Soạn: KT DSKM gửi 999 để kiểm tra thuê bao có thuộc đối tượng tham gia hay không.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.
4Gb/ngày1000P NM+50P NMC200N

◈ Cước phí: 90.000đ/tháng
- Tháng đầu tiên: Miễn phí
- Tháng thứ 2: 90.000đ/ 30 ngày
- Từ tháng thứ 3: 120.000đ/ 30 ngày
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi data: 4GB/ngày
◈ Ưu đãi thoại: 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi liên mạng đến các nhà mạng triển khai nội địa trên toàn quốc
◈ Đối tượng đăng ký: áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.
4Gb/ngày1000P NM+50P NM C120N

◈ Cước phí: 50.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 30GB (1GB/ngày)
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút gọi liên mạng.
◈ Tốc độ truy cập: hết tốc độ cao hạ băng thông 1kbps/1kbps
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng cho các thuê bao chuyển mạng giữ số sang MobiFone qua hình thức trả trước.
Thuê bao hòa mạng mới kể từ ngày 1/5/2020
Thuê bao nhận được tin nhắn mời tham gia đăng ký gói cước từ tổng đài MobiFone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


1GB/ngàyNM < 20P+50P LM

C50N

◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 30GB (1GB/ngày)
◈ Tốc độ truy cập: hết tốc độ cao hạ băng thông 1kbps/1kbps
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao trả trước MobiFone đang hoạt động 02 chiều (không áp dụng cho thuê.
bao Fast Connect), có lịch sử phát sinh cước với ARPU tài khoản chính cho dịch vụ data
tháng n-1 ≤ 90.000 đồng.
- Thuê bao trả trước MobiFone phát triển mới kích hoạt từ 30/3/2020 (không áp
dụng cho thuê bao Fast Connect).
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


30GB/thángD90

◈ Cước phí: 840.000đ/1 năm
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 60GB Data(5GB/tháng)
◈ Tốc độ truy cập: Ưu đãi data sẽ được cộng hàng tháng (30 ngày/ lần). Nếu không sử dụng hết data của tháng này thì sẽ không được bảo lưu sang tháng sau.
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao di động trả trước, trả sau đang hoạt động đều có thể đăng ký gói cước 12M70 MobiFone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 360 ngày sử dụng.


60GB Data12M70

◈ Cước phí: 594.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 360GB Data trong 6 tháng
◈ Tốc độ truy cập: Hết ưu đãi data hệ thống sẽ tiếp tục cho bạn truy cập mạng ở tốc độ thường miễn phí không giới hạn.
◈ Phạm vi áp dụng: Tại khu vực 9 MobiFone(12 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long).
◈ Đối tượng đăng ký: Đối tượng tham gia: Thuê bao MobiFone thuộc danh sách ưu đãi theo quy định của nhà mạng. Soạn KT DSKM gửi 999 để biết thuê bao của bạn được tham gia gói ưu đãi hay không.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 180 ngày sử dụng.


360GB/180 ngày24G6

◈ Cước phí: 500.000đ/1 năm
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 48GB Data sử dụng 1 năm
◈ Đối tượng đăng ký: Gói cước F500N MobiFone: Dành cho tất cả thuê bao Fast Connect trả trước, trả sau hoà mạng từ ngày 5/2/2018 trở về sau.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 360 ngày sử dụng.


48GB/nămF500N

◈ Cước phí: 297.000đ/90 ngày
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 180GB Data sử dụng trong 90 ngày
◈ Tốc độ truy cập: Hết ưu đãi data hệ thống sẽ tiếp tục cho bạn truy cập mạng ở tốc độ thường miễn phí không giới hạn.
◈ Phạm vi áp dụng: Tại khu vực 9 MobiFone(12 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long).
◈ Đối tượng đăng ký: Đối tượng tham gia: Thuê bao MobiFone thuộc danh sách ưu đãi theo quy định của nhà mạng. Soạn KT DSKM gửi 999 để biết thuê bao của bạn được tham gia gói ưu đãi hay không.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.


2GB/ngày24G3

◈ Cước phí: 420.000đ/180 ngày
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 4.5GB Data trong 30 ngày(27GB/chu kỳ)
◈ Đối tượng đăng ký: Đối tượng đăng ký gói 3G MobiFone – 6M70: Áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 180 ngày sử dụng.


27GB Data6M70

◈ Cước phí: 210.000đ/90 ngày
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 12GB Data trong 3 tháng(4GB/tháng)
◈ Đối tượng đăng ký: Gói 3M70 MobiFone áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều. Không áp dụng cho thuê bao 3G Fast Connect.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.


12GB/90 ngày3M70

◈ Cước phí: 299.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
- Chu kỳ 1: 60 ngày (Tính từ ngày đăng ký thành công).
- Từ chu kỳ 2: 30 ngày (Tính từ ngày đăng ký thành công).
◈ Ưu đãi: 12GB data tốc độ cao + Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 3000 phút + Tặng 300 phút gọi liên mạng.
◈ Tốc độ truy cập: Hết 12 GB data, hệ thống ngắt kết nối.
◈ Đối với ưu đãi data: Thuê bao trả trước MobiFone hòa mạng mới từ ngày 28/11/2018 trở về sau.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


12GB Data
3000P NM+300P LMMC299

◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 5GB Data
◈ Tốc độ truy cập: Hết data 4G Mobifone tốc độ cao hệ thống tự động ngắt kết nối.
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng cho khách hàng hòa mạng trả trước từ ngày 28/11/2018. Bạn có thể kiểm tra cho thuê bao di động của mình với cú pháp: KT DSKM gửi 999 để biết có thuộc danh sách đăng ký gói MC90 Mobi hay không nhé.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


5GB Data
1000P NM+20P LMMC90

◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 5.5GB Data
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao trả trước, trả sau MobiFone đang hoạt động. Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect. Tài khoản chính > 90.000đ
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


5.5GB DataHD90

◈ Cước phí: 90.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
- Chu kỳ 1: 90 ngày (áp dụng với thuê bao đăng ký lần đầu)
- Từ chu kỳ 2 trở đi: 30 ngày
◈ Ưu đãi: 9GB Data tốc độ cao truy cập mạng 3G/4G
◈ Tốc độ truy cập: Không phát sinh cước – Hệ thống miễn phí truy cập không giới hạn ở tốc độ thường.
◈ Đối tượng đăng ký: Tất cả các thuê bao MobiFone Fast Connect trả trước, trả sau đang hoạt động
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.


9Gb Data tốc độ caoF90N

◈ Cước phí: 720.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: + Miễn phí không giới hạn data trong suốt 6 tháng khi truy cập các: Ứng dụng mạng xã hội: Zalo, Tiktok, Instagram, Viber. Ứng dụng giải trí: ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, FPTplay. Ứng dụng từ google: mail, Google Driver.
+ 5GB tốc độ cao mỗi tháng => 30GB/ 6 tháng.
◈ Tốc độ truy cập: Data được cộng theo tháng mỗi tháng được 5GB. Khi dùng hết hệ thống ngắt truy cập. Bạn có thể mua thêm gói cước D15 hoặc D30 MobiFone để dùng.
◈ Đối tượng đăng ký: Dùng sim Ba Khía MobiFone hoặc Ba Khía 4G hòa mạng mới từ ngày 01/08/2019 trở về sau. Đang hoạt động tại khu vực 9 của MobiFone
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 360 ngày sử dụng.


Free truy cập Zalo, Tiktok12BK60

◈ Cước phí: 200.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 20GB truy cập 3G/4G MobiFone
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng cho tất cả các thuê bao MobiFone Fast Connect trả trước, trả sau đang hoạt động. Không áp dụng cho thuê bao di động.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


20Gb Data

◈ Cước phí: 70.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 3.8Gb Data 4G tốc độ cao
◈ Tốc độ truy cập: Khi hết dung lượng gói cước sẽ tự động ngắt truy cập, quý khách hàng có thể mua thêm dung lượng để tiếp tục sử dụng hoặc gia hạn lại gói cước với cú pháp SMS: GH gửi 999.
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao trả trước và trả sau Mobifone đang hoạt động (Riêng thuê bao trả sau phải đang trong tình trạng không nợ cước).
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


3.8Gb Data tốc độ caoHD70

Chuyên mục:

◈ Cước phí: 120.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 60Gb Data
+ Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng gói cước C120 là những thuê bao di động thuộc danh sách và nhận được SMS mời đăng ký, quý khách hãy soạn tin KT DSKM gửi 999 để biết mình có thể tham gia hay không.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.


60Gb Data
Free gọi dưới 20P+50P LMC120

◈ Cước phí: 360.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: + Miễn phí không giới hạn data trong suốt 6 tháng khi truy cập các: Ứng dụng mạng xã hội: Zalo, Tiktok, Instagram, Viber. Ứng dụng giải trí: ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, FPTplay. Ứng dụng từ google: mail, Google Driver.
+ 5GB tốc độ cao mỗi tháng => 30GB/ 6 tháng.
◈ Tốc độ truy cập: Data được cộng theo tháng mỗi tháng được 5GB. Khi dùng hết hệ thống ngắt truy cập. Bạn có thể mua thêm gói cước D15 hoặc D30 MobiFone để dùng.
◈ Đối tượng đăng ký: Dùng sim Ba Khía MobiFone hoặc Ba Khía 4G hòa mạng mới từ ngày 01/08/2019 trở về sau. Đang hoạt động tại khu vực 9 của MobiFone
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 180 ngày sử dụng.


Free truy cập zalo, tiktok6BK60

Mobifone 4G