Hiển thị các bài đăng có nhãn TS4G. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TS4G. Hiển thị tất cả bài đăng

◈ Cước phí: 1.188.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 720GB/12 tháng
◈ Tốc độ truy cập: Hết ưu đãi data 2GB/ngày hệ thống hạ băng thông còn 2Mbps/2Mbps – miễn phí truy cập.
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao MobiFone tại khu vực 9 nhận được tin nhắn mời tham gia gói cước TS4G từ tổng đài MobiFone.
◈ Phạm vi triển khai gói cước: Tại khu vực 9 MobiFone
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 360 ngày sử dụng.


720GB/12 tháng12TS4G

◈ Cước phí: 594.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: 360GB/6 tháng
◈ Tốc độ truy cập: Hết ưu đãi data 2GB/ngày hệ thống hạ băng thông còn 2Mbps/2Mbps – miễn phí truy cập.
◈ Đối tượng đăng ký: Áp dụng cho các thuê bao MobiFone trả trước và trả sau đang hoạt động nhận được tin nhắn mời tham gia gói cước Thạch sanh từ nhà mạng.
◈ Phạm vi áp dụng: Khu vực 9 MobiFone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 180 ngày sử dụng.


360GB/6 tháng 6TS4G

◈ Cước phí: 297.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: Hết 2GB/ngày hệ thống hạ băng thông còn 2Mbps/2Mbps – miễn phí truy cập.
- Không sử dụng hết 2GB/ngày sẽ không được bảo lưu và cộng dồn vào những ngày tiếp theo.
◈ Tốc độ truy cập: 2Mbps/2Mbps.
◈ Đối tượng đăng ký: Gói cước 3TS4G MobiFone chu kỳ 3 tháng áp dụng cho các thuê bao thuộc danh sách nhận được tin nhắn mời tham gia từ nhà mạng.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 90 ngày sử dụng.


180GB DataTS4G

◈ Cước phí: 99.000đ
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: Sử dụng hết 2GB/ ngày hệ thống sẽ hạ băng thông, miễn phí truy cập mạng ở tốc độ 2Mbps/2Mbps. Ưu đãi data hàng ngày còn lại sẽ không được bảo lưu.
◈ Tốc độ truy cập: 2Mbps/2Mbps.
◈ Đối tượng đăng ký: Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau hoạt động tại khu vực 9 nhận được tin nhắn mời tham gia gói TS4G Mobi từ tổng đài nhà mạng MobiFone.
◈ Gói cước được tự động gia hạn sau 30 ngày sử dụng.

60Gb DataTS4G

TS4G